Terveysjättien sote-saalis

Tutkiva juttu
Sosiaali- ja terveysalan uudistusten tuoma palvelujen keskittäminen on avaamassa terveysalan jättiyrityksille uusia markkinoita Suomen syrjäseuduille. Yhä suurempien alueiden kilpailutuksissa pärjäävät vain suuret tarjoajat.

Suomen terveysalan markkinoita hallitsee pitkälti kolme suurta eli Attendo, Mehiläinen ja Terveystalo, joiden omistus on liukunut ulkomaille. Suuret yksityiset terveyspalveluyritykset ovat kasvaneet osaksi suomalaista terveydenhuoltorakennetta 2000-luvulla.

Terveyspalveluyritysten yhtiörakenteet mahdollistavat yhä ns. aggressiivisen verosuunnittelun, josta kohuttiin erityisesti vuonna 2012. Alan yritykset tuottivat jättimäiset liikevoitot, mutta maksoivat vain vähän veroja Suomeen.

Vaikka sote-laki sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tuskin enää muuttuu suurilta osin, on sen suhde esimerkiksi lähipalveluihin vielä varsin hämärän peitossa.

Tampereen yliopiston journalistiikan tutkiva työpaja selvitti, mitä vaikutuksia sote-uudistuksella voi olla suurten kansainvälisten terveysyritysten markkinoihin Suomessa. Ohjelmassa katsotaan myös miten pieni paikallinen perheyritys selviää markkinoiden muutoksista.

Reportaasin toimittivat Linda Laine, Karla Kempas, Anna Tervahartiala, Antti Tuominen ja Veera Tegelberg. Ohjelman ovat tuottaneet Renny Jokelin ja Seppo Kangaspunta.

Huom. Tutkivassa työpajassa on tehty myös muita juttuja, esimerkiksi Radio Moreeniin:
”Kuulustelusta kuulusteluun – ulkomaalaisen lääkärin tie suomalaiseen terveyskeskukseen” on kuultavissa SoundCloudissa https://soundcloud.com/radio_moreeni/kuulustelusta-kuulusteluun-ulkomaalaisen-laakarin-tie-suomalaiseen-terveyskeskukseen-28012015

Bisnesmiesten paratiisi

Makasiini
Vuonna 2012 yritysten veronkierto ja veroparatiisikytkökset ovat nousseet toistuvasti julkiseen keskusteluun. Yritysten on täysin laillista harjoittaa verosuunnittelua, mistä siis kiikastaa? Millaista roolia veroparatiisit näyttelevät suomalaisyritysten ja toisaalta Suomen valtiontalouden kannalta? Miten yritysten vähentynyt halukkuus maksaa veroja vaikuttaa yhteiskuntaan? Studiossa aihetta avaavat tamperelainen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Ilkka Sasi ja tietokirjailija Matti Ylönen.
   Makasiinin inserteissä kuullaan muun muassa Terveystalon toimitusjohtajan kommentit yrityksen monimutkaiselle tytäryhtiörakenteelle ja käydään Helsingissä katsomassa, miksi veronkierrosta on tehty teatteria.
   Veronkiertomakasiini on TVII-kurssin opiskelijoiden tuotantoa.